joi, 29 aprilie 2010

CCR a declarat neconstituţională Legea pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private

În data de 8 noiembrie 2009, Curtea Constituţională a României (CCR) a admis, cu majoritate de voturi, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii 298/2008 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii, precum şi pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.
Decizia CCR nr. 1.258/2009 a fost publicată în M.Of. nr. 798 din 23 noiembrie 2009.
Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Comisariatul pentru Societatea Civilă (CSC) în Dosarul nr. 2971/3/2009 al Tribunalului Bucureşti – Secţia comercială, în cadrul unui litigiu comercial intentat împotriva SC. Orange S.A.
Tribunalul Bucureşti, judecând un litigiu comercial dintre firma de telefonie Orange şi Comisariatul pentru Societatea Civilă (CSC), a admis cererea ONG-ului care a susţinut că Legea 298/2008 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii încalcă art. 28 din Constituţia României, potrivit căruia "secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil" şi a sesizat CCR în acest sens.
Totodată, mai multe organizaţii (Asociaţia Pro Democraţia, Agenţia de Monitorizare a Presei, Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România, Centrul de Resurse Juridice, Centrul pentru Jurnalism Independent, Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale şi Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile) au solicitat – printr-o scrisoare – Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională privind limitarea drepturilor constituţionale ale cetăţenilor, adusă de Legea 298/2008.
Curtea Constituţională a analizat excepţia de neconstituţionalitate ridicată de CSC. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate a solicitat admiterea excepţiei, în integralitatea sa, susţinând că art. 1 şi art. 15 din Legea nr. 298/2008 încalcă dreptul la viaţă privată şi secretul corespondenţei, drepturi garantate de Constituţie, pe fondul lipsei unei definiţii legale a sintagmei „date conexe”, lipsă care are rolul de a înlătura prezumţia de nevinovăţie, denigrând demnitatea persoanei, şi de a genera abuzuri sub aspectul folosirii informaţiilor de către organele abilitate.Cu atât mai mult, în excepţia de neconstituţionalitate ridicată de CSC, se arată inutilitatea Legii nr. 298/2008, în condiţiile în care Codul de procedură penală reglementează o procedură specială care să permită autorităţilor publice obţinerea şi utilizarea unor date legate de viaţa privată a persoanei.
Curtea a analizat şi punctele de vedere ale Tribunalului Bucureşti, Guvernului României şi Avocatului Poporului care consideră ca fiind constituţionale prevederile Legii nr. 298/2008.
În urma analizei făcute, CCR a constatat că „Legea nr. 298/2008, astfel cum este redactată, este de natură să afecteze, chiar şi pe cale indirectă, exerciţiul drepturilor sau al libertăţilor fundamentale, în speţă al dreptului la viaţă intimă, privată şi de familie, dreptul la secretul corespondenţei şi libertatea de exprimare, într-o manieră ce nu corespunde cerinţelor stabilite de art. 53 din Constituţia României”.
Curtea notează şi faptul că Legea nr. 298/ 2008 se doreşte a fi o excepţie, întrucât în materia drepturilor personale, regula instituită de Constituţie, – dar şi de Directiva 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice, de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, precum şi de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice – constă în respectarea şi garantarea acestor drepturi.
Ingerinţa dispusă de Legea 298/2009 nu mai reprezintă o excepţie, întrucât prevederile actului normativ în discuţie referitoare la obligaţia reţinerii datelor personale pe durata a 6 luni impun această obligaţie în mod continuu, fără a se avea în vedere necesitatea încetării măsurii de limitare odată cu dispariţia cauzei ce a determinat-o.
Astfel, Curtea decide că Legea nr. 298/2008 este neconstituţională.
Legea 298/2008 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii, precum şi pentru modificarea Legii 506/2004 referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice a fost publicată în M.Of. nr. 780 din 21 noiembrie 2008.
Legea trebuia să intre în vigoare în vigoare în 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, respectiv în 21 ianuarie 2009. Conform legii, dispoziţiile referitoare la reţinerea datelor de trafic şi localizare corespunzătoare serviciilor de acces la internet, poştă electronică şi telefonie prin internet urmau să se aplice din 15 martie 2009.
Normele de aplicare a Legii 298/2008 privind reţinerea datelor din comunicaţii urmau să fie adoptate printr-o hotărâre de Guvern până la finele anului 2009 şi să intre în vigoare cel mai târziu la 30 ianuarie 2010.
Însă, în februarie 2009, Guvernul a decis amânarea aplicării Legii privind reţinerea datelor prelucrate în reţelele de comunicaţii electronice până la 31 decembrie 2009 şi promovarea, în acest interval, a unei ordonanţe de urgenţă. Măsura de suspendare a aplicării legii are la bază observaţii făcute Ministerului Comunicaţiilor care arată că, prin intrarea în vigoare a acestei legi, activitatea de urmărire penală este mult îngreunată şi chiar blocată.

realizat de c.j. Cristina Dumitraşcu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu